Werkwijze

Actueel beleid

De stichting onderhoudt contacten met christelijke kerken en organisaties en instellingen die mensen in nood helpen conform haar doelstelling. De stichting werft niet actief gelden.

Giften, schenkingen, legaten en erfstellingen die worden ontvangen dienen ter bestrijding van de kosten van de stichting. Een batig saldo wordt uitgekeerd ten behoeve van de doelen.

 

Activiteiten

Stichting Leven door Geven zal:

  • Contacten onderhouden met christelijke kerken
  • Contacten onderhouden met instellingen
  • Onder andere de volgende projecten en goede doelen financieel steunen in 2023:

Christelijke kerken
Hulp aan mensen
Goede doelen met soortgelijke doelen

 

Steun aan Stichting Leven door Geven

Wilt u het werk van de stichting steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken naar bankrekeningnummer … Stichting Leven door Geven.