Stichting Leven door Geven

Op deze website vindt u beknopte informatie over stichting Leven door Geven. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Doelstelling

Stichting Leven door Geven heeft ten doel het doen van uitkeringen aan: de Christelijke Kerk en organisaties en instellingen die zich ten doel stellen mensen in materiële nood te helpen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

www.levendoorgeven.org
info@levendoorgeven.org
Boulevard 135
2225 HD Katwijk ZH
Postbus 166
2220 AD Katwijk ZH
KvK 73659290
RSIN 859618237